27
Mayıs
2020
duyurular
  GÖRÜŞLERİNİZİ BİLDİRİNİZ // DMO – Sağlık Market Uygulaması Kapsamında Yaşanan Sorunlar Hakkında
  Ürün Takip Sistemi UTS-v8.2.0 Sürümü Yayınlandı
  Biyosidal Firmaların Dikkatine (Geçici Ruhsatname Hakkında)
  BİLGİLENDİRME // Av.Emine DURMUŞ - İhale Şikayet Sürecine İlişkin Süreler ve E- Şikayet İşlemleri Hakkında
  Brexit Referandumu Sonrası Birleşik Krallık (BK)
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) (KDV İade Uygulaması Hk)
  Ürün Takip Sistemi Stok Yapılabilir Tekil Ürün Ekleme İşlemi Hakkında Duyuru
  Ürün Takip Sistemi UTS-v8.1.0 Sürümü Yayınlandı
  TİTCK / İhracatında Ve İthalatında "İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)" Uyarınca Ön İzne Tabi Ürünler Hakkında 2020/10 Sayılı Duyuru
  BİLGİLENDİRME Av.Emine Durmuş / Coronavirüs İle İlgili İş Yerinde Alınması Gereken Tedbirler Hakkında
üyemiz olun!
Sizde Massiad ailesine katılarak birlikteliğimize güç katın!

Önemli: