13
Ağustos
2020
duyurular
  KİK e-ihale Hakkında Görüş Talebi
  DMO / Kişisel Koruyucu Donanım Ürünleri Sözleşme ve Teknik Şartnamelerinde Değişiklik Yapılmıştır
  TİTCK / Güncel COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler
  SGK 2020-Nisan Döneminde Yapılmış Olan C Grubu Başvuruların Evrak Teslimi Hakkında Duyuru
  İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/11)
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  İhracatında Ve İthalatında "İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)" Uyarınca Ön İzne Tabi Ürünler Hakkında 2020/11 Sayılı Duyuru
  Sağlık Bakanlığı / Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
  İleti Yönetim Sisteminin Ertelenmesi Hakkında Duyuru
  ÜTS Yazılım Memnuniyet Anketi
üyemiz olun!
Sizde Massiad ailesine katılarak birlikteliğimize güç katın!

Önemli:

Tarihçe

DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ

Tıbbi Cihaz Sektöründe bir dernek çatısı altında toplanma fikri 90‘lı yıllara kadar uzanmaktadır.

1992 yılında,  İstanbul Tıbbi Malzeme İthalat, İhracat ve Satıcılar Derneği adıyla  kurulan ve bugünkü  MASSİAD’a temel teşkil eden dernek  ülkemizde medikal sektörde kurulan  ilk derneklerden biridir.

Bu gün hemen hiçbiri  artık aramızda olmayan ‘’mesleğin duayenleri’’ nin de desteğini alarak, amatör bir ruhla   kurulan genç derneğin üye sayısı, faaliyete başlamasından   6 ay gibi kısa bir süre sonra 130 kişiye ulaştı.

Dernek bu dönemde, bir yandan dernek merkezinde açılan lokalindeki toplantılarla ve diğer sosyal aktivitelerle üyeleri arasında sosyal iletişimi geliştirmeye, diğer yandan  da derneğin bölgemizdeki hastane ve resmi kurumlarca  tanınması, ihale listelerinin üyelerine gününde ulaştırılması, sektördeki  olumsuz ve gayri ciddi firmaların tespiti ve  üyelerine duyurulması gibi,  o günlerin  başlıca temel problemlerini çözmeye çalıştı.

1994 yılında yapılan genel kurulda, derneğin ismi, çevre illerdeki firmaların da katılımını  sağlamak amacı ile Marmara Bölgesi Medikalciler Derneği olarak değiştirildi.

1998 yılından sonra ard arda gelen iki dönem derneğin duraklama dönemiydi.Gerek dönemin zor ekonomik şartları, gerek sektördeki firma sayısının katlanarak, kontrolsüz  - üstelik niteliksiz - olarak artması,  gerekse sektör kamuoyunun derneğe başlangıçta gösterdiği ilginin azalması gibi olumsuz etkenler derneğin çalışmalarını yavaşlattı, dernek  belli sayıda üyenin maddi desteği ve fedakarlığı ile ayakta durabildi.

2002 yılında yapılan Genel Kurul’da, koşulları  tekrar değerlendiren, sivil toplum örgütünün gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulayan üyelerin  gayretleri ile  yeni bir  döneme girildi, yapılan faaliyetler sonucu 2003 yılında  Olağanüstü Genel Kurul toplandı, bu toplantı da  günün şartları da göz önüne alınarak yeni bir tüzük hazırlandı ve bu arada dernek adı son haline - Marmara Sağlık Sektörü İşadamları Derneği (MASSİAD) - çevrildi.

Aynı yıl, ülkenin diğer bölgelerinde  faaliyette bulunan sektörel derneklerle müşterek çalışılmaya başlandı,  2004 yılında, tüm medikal dernekleri bünyesinde toplaması amacıyla Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) kuruldu ve  MASSİAD  kurucu üyesi olduğu federasyonda  yerini aldı.


Bugün
 
Derneğimiz 1992 yılından itibaren İstanbul başta olmak üzere,İzmit,Adapazarı,Düzce,Edirne,Tekirdağ, Bursa gibi Marmara Bölgesi illerinde hizmet vermiş olup, 15 Şubat 2014 tarihinde yapılan Genel Kurulda Türkiye geneline açılmıştır.Şu an Türkiye genelinde 160 üyesi bulunmaktadır.
 
T.C Sağlık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası,İMMİB İhracatçılar Birliği,Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,üniversiteler ve sektörümüzü ilgilendiren tüm kamu-özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içindedir.
 

Massiad etkin web portalı aracılığıyla üyelerini ve sektörel kamuoyunu bilgilendirmekte olup, IS0 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi içerisinde idari faaliyetlerini sürdürmektedir. Derneğimiz ayrıca İktisadi İşletmesi aracılığıyla da gelir amaçlı sosyal ve mesleki faaliyetler yürütmektedir.

 
Hukuki ve Mali Danışmanlarımız,üyelerimizin ve derneğimizin her türlü işlemlerinde desteklerini sürdürmekte olup,derneğimizin Fuarcılık,Eğitim,Belgelendirme,Sigorta,Danışmanlık,Bilişim ve Patent konularında profesyonel Çözüm Ortakları bulunmaktadır. 
Tarihçe

Massiad © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. En İyi 1024 x 768 Çözünürlükte İE 7 İle Görüntülenir.