12
Aralık
2017
duyurular
  İTO BAŞKANI VEFATI HAKKINDA
  Medula'ya Tanımlanan C Grubu Barkod Listesi Duyuruları-68
  Medula'ya Tanımlanan D Grubu Barkod Listesi Duyurusu-67
  SÜRELİ -Eşleştirilmesi Yapılmış Olan Anesteziyoloji, Reanimasyon Ve Ağrı Tedavisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler İle İlgili Duyuru-66
  Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği (90/385/EEC) Kapsamındaki Ürünleri Olan Firmalar
  Scrap Danışmanlık İMHA Hizmetleri Hakkında
  Sağlık Platformu - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Görüşmesi
  İstanbul İlinde - Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki İşlemler İlçe Sağlık Müdürlüklerinden Yapılacak
  Medula'ya Tanımlanan C Grubu Barkod Listesi Duyuruları-64
  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sektör Sorunlar Raporu
üyemiz olun!
Sizde Massiad ailesine katılarak birlikteliğimize güç katın!

Önemli:

Sektör Sorunları Raporları ve Çalışmalarımız

KAMU-ÜNİVERSİTE HASTANELERİ
 
GECİKEN ÖDEMELER SORUNU AKSİYON PLANI ÇALIŞMALARI
 
 
Son zamanlarda sektörümüzün en öncelikli çözüm bekleyen sorunu,  Üniversite Hastaneleri için ortalama 1000 güne ve S.B Hastaneleri için ortalama 250 güne ulaşan ödemelerdir.   Sorunlarımızı ve aynı zamanda randevu talebimizi içeren Bakanlık ve ilgili Kurumlara  gönderilen yazılara  (STK'lar ortak imzalı)  aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
 
 
SEYK (Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi) 18.10.2017 tarihli Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
T.C. Sağlık Bakanlığı 27.10.2017 Tarihli Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı 27.10.2017 Tarihli Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 27.10.2017 tarihli Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
T.C. Maliye Bakanlığı 06.11.2017 tarihli Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) 06.11.2017 tarihli Yazısı
1.sayfa İçin Tıklayınız   
2.Sayfa İçin Tıklayınız
 
 

28.11.2017 tarihinde YÖK Başkan Vekili Sayın Prof.Dr. M.İ Safa Kapıcıoğlu ile Tıbbi Cihaz Sektörü Sağlık Platformu  (Arted-Massiad-Order-Sader-Tümdef) olarak Üniversitelerin ödeme problemleri ile ilgili bir toplantı yapılmıştır.

 

Özetle, YÖK olarak Üniversitelerin sorunlarının çözümü için zaten Nisan 2016 yılında bir çalışma yapılıp takvime bağlandığını ve bununda Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) kabul edildiğini ama 15 Temmuz süreci dolayısı ile büyük bir gecikme yaşandığını, konunun zaten hükümetin gündeminde olup, YÖK tarafından da tekrar takip edilerek sene sonuna mevcut borcun yapılandırılması ve bir daha aynı sıkıntıya düşmemek için yapılması gereken yapısal değişikliklerle ilgili  bir gelişme ümit ettiklerini bildirmişlerdir.

 

Bahsi geçen  çalışma kopyaları için Tıklayınız

 
ÖNEMLİ NOT:  Görüşme sonrasında YÖK yetkililerinin konuyu Başbakana ilettiği  ve  işin ne kadar vahim bir noktada olduğunu bizzat anlattıkları  bilgisi tarafımızla paylaşılmıştır.
 
 
KURUM BAZLI SEKTÖR SORUNLARI RAPORLARIMIZ
 
  
 
  
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
 
 
KASIM 2017
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (01.11.2017 tarih ve GSE/4851 no.lu yazımız ile)  gereği için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına ve ayrıca bilgi için  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
KASIM 2016
 

Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (07.11.2016 tarih ve GSE/4613 no.lu yazımız ile)  gereği için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına ve ayrıca bilgi için  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir.

 
Rapor İçin  Tıklayınız
 
HAZİRAN 2016
 

Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (16.06.2016 tarih ve GSE/4533 no.lu yazımız ile)  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir.

 
Rapor İçin  Tıklayınız
 
 
OCAK 2016
 

1- Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (21.01.2016 tarih ve GSE/4388 no.lu yazımız ile)  gereği için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına ve ayrıca bilgi için  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir.

 
Rapor İçin  Tıklayınız
 
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 

  
 
KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
KASIM 2017
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (14.11.2017 tarih ve GSE/4861 no.lu yazımız ile)  gereği için Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne ve ayrıca bilgi için  T.C. Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
 
HAZİRAN  2017
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sözleşmeler kapsamında yaşadığı sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (12.06.2017 /GBY 4775  no.lu yazımız ile)   Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına  gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
KASIM 2016
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (07.11.2016/GSE4617  no.lu yazımız ile)  gereği için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına  ve ayrıca bilgi için   T.C. Sağlık Bakanlığına  gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
ŞUBAT 2016
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (10.02.2016/GSE4407  no.lu yazımız ile)  gereği için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına  ve ayrıca bilgi için   T.C. Sağlık Bakanlığına  gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
 
 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
 
HAZİRAN 2017
 
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında sektör firmalarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz dair yazı ve eki  raporumuz  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına (30.06.2017/GSE-4784) tarihinde gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
ŞUBAT 2016
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (10.02.2016 /GSE4405  no.lu yazımız ile)  gereği için TİTCK, Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığına ve ayrıca bilgi için  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına  ve  T.C. Sağlık Bakanlığına  gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
  
 
 
 
MALİYE BAKANLIĞI
 
 
KASIM 2017
 
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (20.11.2017/GSE-4868 no.lu yazımız ile)  gereği için Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
MART 2016
 
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (29.03.2016/GSE-4475 no.lu yazımız ile)  gereği için Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
 
 
MALİYE BAKANLIĞI- MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
KASIM 2017
 
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (20.11.2017 / GSE-4867 no.lu yazımız ile)  gereği için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne  ve ayrıca bilgi için   T.C. Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
MART 2016
 
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (29.03.2016/GSE-4474 no.lu yazımız ile)  gereği için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne  ve ayrıca bilgi için   T.C. Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 

 

 
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
 
 
KASIM 2017
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz 24.11.2017/GSE-4874 no.lu yazımız ile  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
 
MART 2016
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz 29.03.2016/GSE-4476 no.lu yazımız ile   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
 
 
Bilgi Bankası
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği
ÜTS (Ürün Takip Sistemi)
İstatistik Bilgiler
Sektör Raporları
Kurum Toplantı Raporları
Basında Massiad
Sektör Sorunları Raporları ve Çalışmalarımız
Start-Up Firmaları

Massiad © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. En İyi 1024 x 768 Çözünürlükte İE 7 İle Görüntülenir.