28
Eylül
2020
duyurular
  TİTCK - 2020/KK-8 Sayılı Tıbbi Cihaz Kayıt ve Tıbbi Cihazlara ait Belge Kayıt Başvuruları ile ilgili 2020/KK-2 Sayılı Duyuruyu Tadil Eden Duyuru
  TİTCK - 2020/KK-7 Sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında Sınıf-I Diğer ve IVD Diğer Olarak Sınıflandırılan Tıbbi Cihazlara Ait Teknik Dosyalarının Kuruma Sunulması
  Biyosidal Firmalarının Dikkatine (Ürün Tipi-1 Biyosidal Ürün Barkodları Hk )
  Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Ürün Takip Sistemi UTS-v8.5.0 Sürümü Yayınlandı
  KİK e-ihale Hakkında Görüş Talebi
  DMO / Kişisel Koruyucu Donanım Ürünleri Sözleşme ve Teknik Şartnamelerinde Değişiklik Yapılmıştır
  TİTCK / Güncel COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler
  SGK 2020-Nisan Döneminde Yapılmış Olan C Grubu Başvuruların Evrak Teslimi Hakkında Duyuru
  İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/11)
üyemiz olun!
Sizde Massiad ailesine katılarak birlikteliğimize güç katın!

Önemli:

Sektör Sorunları Raporları ve Çalışmalarımız

KURUMLARA VERİLEN GÖRÜŞ, RAPOR VE YAZILAR

 
 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne / Sağlık Market Uygulamasına ve İlgide Kayıtlı Belgelere İlişkin Görüş Bildirilmesi (28.08.2020)
Yazı İçin Tıklayınız
 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığına / DMO Süreçleri ile İlgili Görüş ve Talepler (10.08.2020)
 
Yazı İçin Tıklayınız
 
 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne /Tedarikçi Anlaşmalarına Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi İle İlgili Ekleme Ve Teminat Mektubu Metninde Düzenleme Yapılması Öneri ve Talebi (10.08.2020)
 
Yazı İçin Tıklayınız
 
T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı  ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Tedarik İş Birliği Protokolü Kapsamında Hizmete Alınan Sağlık Market Uygulamasına Yönelik Görüş ve Taleplerimiz Hakkında
 
Maliye Bakanlığı Yazı İçin Tıklayınız
DMO Yazı İçin Tıklayınız
 
 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu  / 2020/KK-5 Sayılı 2020/KK-2 Sayılı Duyuruya İstinaden Fiziken Olarak Gönderilen Evraklar Hakkında
Yazı İçin Tıklayınız
 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne / ÜTS içerisinde DMO tarafından talep edilen ürün görselleri
Yazı İçin Tıklayınız
 
 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Avrupa Birliği’nin COVID-19 Salgın Nedeniyle MDR Uygulama Tarihini 1 Yıl Ertelemesi Ve Ülkemizde Geçiş Sürecinde MDD- MDR Uyumlu Ürünlerin Piyasaya Arzı Hk.
 
Yazı İçin Tıklayınız
 
 
T.C.Ticaret Bakanlığı / 18.04.2020 Tarihli 31103 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2424 Karar Sayılı ve  20.04.2020 Tarihli 2429 Ve 2930 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İle Getirilmiş   veya Artırılmış Olan İlave Gümrük Vergileri Hakkında
Yazı İçin Tıklayınız
 
 
T.C.  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın  Fuat Oktay Bilgi Notu Nisan;2020
Bilgi Noyu İçin Tıklayınız
 
 
 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Ticaret Bakanlığı'nın 26 Mart 2020,31080 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin (ihracat 96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İHRACAT 2020/6) Bazı Ürünlerin İhracının Serbest Bırakılması Hakkında

Yazı İçin Tıklayınız
 
 Yazı Kapsamında Yapılan Düzenleme
“İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine” ilave edilmiş olan “ Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları ,Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri”, bahse konu listeden çıkartılarak, bu ürünlerin ihracatının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanması düzenlemesine son verilmiştir.

 

 
 
 
 

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü / Kamu Hastaneleri Ortak Stok Kullanımının Sağlanması Hakkında (İhale Mallarının Toplu ve/veya %20 artırımları yapılarak talep edilmesi / kullanılmayan malzemelerin hastane stokta beklemesi / kullanılmayan malzemelerin  miyad değişim talepleri)

Yazı İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap 1 Syf. İçin Tıklayınız
Kurum Cevap 2.Syf. İçin Tıklayınız
 
 
 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Ticaret Bakanlığı'nın 26 Mart 2020,31080 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin (ihracat 96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İHRACAT 2020/6) Uygulaması Hakkında Yazı
 
Sayf.1 İçin Tıklayınız
Sayf.2 İçin Tıklayınız
Sayf.3 İçin Tıklayınız
 
 
 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / 02.04.2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İTHALAT: 2020/19) Hakkında
 
Yazı İçin Tıklayınız
 
 
 
 
T.C. Sanayi Bakanlığı // T.C. Maliye Bakanlığı // T.C. Sağlık Bakanlığı // T.C. Ticaret Bakanlığı
Covid-10 Pandemi Nedeniyle Yaşanan Genel Sorunlar (Tümdef)
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı / Tıbbi Cihaz Firmalarının ‘’Mükelleflerin Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ’’ Kapsamı Dışında Bırakılması Hakkında
 
Yazı İçin Tıklayınız
 
 
 
Medikal ve Sağlık Ürünlerinin Gümrük İşlemleri ve Tıbbi Ürün Taşıyan Tır Şoförlerinin Karantina Altına Alınması Nedeniyle İhtiyaçların Karşılanamaması Hakkında Yazı
 
T.C. Ticaret Bakanlığı Yazısı İçin Tıklayınız
 
T.C.Sağlık Bakanlığı Yazısı İçin Tıklayınız 
 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Gelen Cevap İçin Tıklayınız  
 
 
 
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Alımları Planlama Dairesi Başkanlığı / Yoğun bakıma yönelik cihazlarda sınır geçişlerinde sıkıntı yaşanması sebebiyle Covid -19 tedavisinde kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelere üstün geçiş sağlanması talebi hakkında yazı
 
Yazı İçin Tıklayınız
 
 
 
THY Uçak Kargo Seferlerini Azaltması ve Ücret Politikası Hakkında Yazılar
 
T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Yazısı İçin Tıklayınız
T.C. Ticaret Bakanlığı Yazısı İçin Tıklayınız
T.C. Sağlık Bakanlığı Yazısı İçin Tıklayınız 
 
 
 
T.C. Ticaret Bakanlığı / 6307.90.98.10.11 GTIP kodlu “Tıbbi maskeler (tek kullanımlık)”in yaşanan bu olağanüstü durum geçene kadar tarafınızca uygun görülecek bir süre boyunca (en az 2 ay) Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) kapsamını dışında tutulması talep yazısı
 
Yazı İçin Tıklayınız
 
 
 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / CE Belgeleri / Çin Halk Cumhuriyetinde başlayarak tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilen coronavirüs salgını nedeni ile Global Merkezlerin, yurtdışı firmaların ve ilgili firmaların lojistik merkezleri ile ve Türk Ticaret Ataşeliklerinin çalışmaması ve/veya tam mesai yapmaması nedeniyle karşılaşılan zorluklar hakkında yazı
 
Sayf.1 İçin Tıklayınız
Sayf.2 İçin Tıklayınız
 
TİTCK - Uygulama ile İlgili Sözlü Verilen Bilgi İçin Tıklayınız 
 
 
2.Yazı / Kamu İhale Kurumu Başkanlığına / Çin Halk Cumhuriyetinde başlayarak tüm dünyaya yayılan korona virüs (COVID-19) salgını nedeni ile bazı medikal ürünlerin üretiminin durdurulması ve ihracatının yasaklanmış olması sebebi ile salgından kaynaklı ürün temin edememe halinin mücbir sebep hali olarak kabul edilmesi talebi yazısı
 
Sayf.1 İçin Tıklayınız
Sayf.2 İçin Tıklayınız
Sayf.3 İçin Tıklayınız
 
‘’COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’’
 
 
 
1.Yazı / Kamu İhale Kurumu Başkanlığına / Çin Halk Cumhuriyetinde meydana gelen corona virüs salgın hastalığı nedeni ile üretim durdurulmuş olup tıbbi cihaz sektöründe salgın hastalığın üretime olan etkisi sona erinceye kadar salgın hastalığın/Çin Halk Cumhuriyetinde üretimin durdurulması halininmücbir sebep hali olarak kabul edilmesi talebi yazısı
 
Sayf.1 İçin Tıklayınız
Sayf.2 İçin Tıklayınız
Sayf.3 İçin Tıklayınız
 
KİK Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
 
 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / 2020/KK-1 Sayılı Duyuru Hakkında
 
Sayf.1 İçin Tıklayınız
Sayf.2 İçin Tıklayınız
 
 
 
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü / Üretici/İthalatçı Tarafından Piyasaya Arz Şekline Göre Malzeme Teslimleri Hakkında
 
Sayf.1 İçin Tıklayınız
Sayf.2 İçin Tıklayınız
 
 
 
 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  Taslağı Görüşleri İçin Tıklayınız
 
 
 
 

Gelirler İdaresi Başkanlığına / E-Fatura ve E-Arşiv faturaları Ölçü Birimleri (test/puan) Hakkında Yazı İçin Tıklayınız

 
 
 
 
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü  / Hastanelerin Vergi Kimlik Numarası Değişiklikleri Hakkında Yazı İçin Tıklayınız
(Yazı bilgi için  T.C.Sağlık Bakanlığı ve T.C. Maliye Bakanlığına da gönderilmiştir.)
 
 
 
 

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü  / Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı / e-fatura Uygulamasında hakkında yazı için Tıklayınız     (Yazı bilgi için T.C. Sağlık Bakanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne de gönderilmiştir.)

 
    - Gelen Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
 
Kamu İhale Kurumu / Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak, mal alımlarında kullanılacak Tip  Sözleşmenin, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamına uygun olarak düzenlenmesi talebi yazısı için Tıklayınız
 
     -  Gelen Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
SİP  Uygulaması Görüşleri İçin Tıklayınız
 
 
 
 
Suudi Arabistan’daki Türk menşeli ürünlerin yaşadığı sorunlar hakkında yazı için Tıklayınız
(Yazı T.C. Ticaret Bakanlığı / T.C. Dış İşleri Bakanlığı / T.C. Ticaret Bakanlığı  İhracat Genel Müdürlüğü / İKMİB / İTO /Suudi Arabistan Ankara-İstanbul Başkonsolosluğu / Cidde-Riyad Türk Konsolosluklarına gönderilmiştir.)
 
 
 

Sayın Dr. Nureddin NEBATİ / T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı / Ödeme Sorunları Yazısı İçin Tıklayınız

 
 
 
Maliye Bakanlığı Yazısı
 
1.Sayfa İçin Tıklayınız
2.Sayfa İçin Tıklayınız
3.Sayfa İçin Tıklayınız
 
 
 
Cumhur Başkanlığı Yazısı
 
   1.sayfa İçin Tıklayınız
   2.Sayfa İçin Tıklayınız
   3.Sayfa İçin Tıklayınız
 
 
 
Ticaret Bakanlığı Yazısı İçin Tıklayınız    
 
TİTCK- Bilimsel  ve Eğitsel Faaliyetler Kapsamında Verilen Öneri Yazısı İçin Tıklayınız  
 
Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven / Yazı için Tıklayınız
 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal / Yazı İçin Tıklayınız   
 
 
KİK Döviz Kuru Artışlarının Mücbir Sebep Kabul Edilmesi / Yazı İçin Tıklayınız
 
 
%20 İş Artırımlarının Mücbir Sebep kapsamında Talep Edilmemesi  için Bakanlıklara Gönderilen Yazılar için Tıklayınız
 
 
SUT'ta Yer Alan Malzeme Fiyatların Güncellenmesi Kapsamında Kurumlara Verilen Yazılar İçin Tıklayınız
 
   - TİTCK'dan Gelen Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
 
 
KAMU-ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÖDEME SORUNLARI  
 
 ''Tıbbi Cihaz Sektör Platformu'' ve Ticaret Odaları olarak  Üniversite Hastaneleri Ödemelerinin 14.06.2018 tarihinden önce ödenmesi ile ilgili  Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğüne yazılar gönderilmiştir.
 
Yazılar İçin Tıklayınız
 
-------------------------------------------------------------------------
 
*KAMUOYUNA DUYURULUR*
 
''Tıbbi Cihaz Sektör Platformu''nun Üniversite Hastaneleri Ödemeleri Hakkındaki
 
DEKLERASYON İçin Tıklayınız
 
Tıbbi Cihaz Sağlık Platformu Görüş ve Önerileri İçin Tıklayınız
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
  

Üniversite Borçlarının Ödenmesi ile Bilgilendirmeler;

 MÜRACAATLAR 21.05.2017 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.
 

07.05.2018 TARİHİ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR İLGİLİ İŞLETMEYE BAŞVURUDA BULUNUNUZ.

* Dilekçe – Feragat Tablosu ve ekine  Noter Onaylı İmza Sirkülerinizi  koymayı unutmayınız.
 

Massiad Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız

Tümdef Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız

 

Üniversite Borçlarının Ödenmesi ile İlgili MB Muhasebat Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Örnek Dosyalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://dmis.muhasebat.gov.tr/duyuru/2547-sayili-kanunun-gecici-75-maddesine-iliskin-genel-yazi-ekleri-ve--uygulama-ornekleri/186339

 
 
 -------------------------------------------------------------------------
 

Tıbbi Malzeme Alımlarına İlişkin Borçlarının Ödenmesinde Uygulanacak İskonto Oranları Hakkında Karar (Karar No:2018/11611)” Resmi Gazete’de yayımlanmış olup karar ve iskonto listesi için  Tıklayınız

 
 -------------------------------------------------------------------------
 

Resmi Gazete'de yayımlanan 7104 sayılı kanunla Üniversite Hastanelerinin 31.12.2017 tarihi öncesinden sektörümüze olan borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından defaten ödemesi konusunda yasal düzenleme yapılmıştır.

 

Konu ile ilgili ''Tıbbi Cihaz Sektör Platformu'' 05.04.2018 tarihinde  Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Abdullah Kaya ile devamında da Muhasebat Genel Müdürü ve bürokratları ile bir toplantı yapmıştır. Toplantıda yetkililere sektörün sorun ve beklentileri anlatılarak  ekte gönderilen ortak imzalı öneri yazısı ve  sektöre raporu paylaşılmıştır
 
 

 

Üniversite Ödemeleri Kapsamında Maliye Bakanlığı Muhasebat Müdürlüğüne Sunulan  Öneri Yazısı İçin. Tıklayınız

                                                                                                                        

 Sektör Rapor İçin Tıklayınız

 
-------------------------------------------------------------------------
 

Son zamanlarda sektörümüzün en öncelikli çözüm bekleyen sorunu,  Üniversite Hastaneleri için ortalama 1000 güne ve S.B Hastaneleri için ortalama 250 güne ulaşan ödemelerdir.   Sorunlarımızı ve aynı zamanda randevu talebimizi içeren Bakanlık ve ilgili Kurumlara  gönderilen yazılara  (STK'lar ortak imzalı)  aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 
 
SEYK (Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi) 18.10.2017 tarihli Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
T.C. Sağlık Bakanlığı 27.10.2017 Tarihli Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
T.C. Ekonomi Bakanlığı 27.10.2017 Tarihli Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 27.10.2017 tarihli Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
T.C. Maliye Bakanlığı 06.11.2017 tarihli Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) 06.11.2017 tarihli Yazısı
 
1.sayfa İçin Tıklayınız   
 
2.Sayfa İçin Tıklayınız
 
 

28.11.2017 tarihinde YÖK Başkan Vekili Sayın Prof.Dr. M.İ Safa Kapıcıoğlu ile Tıbbi Cihaz Sektörü Sağlık Platformu  (Arted-Massiad-Order-Sader-Tümdef) olarak Üniversitelerin ödeme problemleri ile ilgili bir toplantı yapılmıştır.

 

Özetle, YÖK olarak Üniversitelerin sorunlarının çözümü için zaten Nisan 2016 yılında bir çalışma yapılıp takvime bağlandığını ve bununda Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) kabul edildiğini ama 15 Temmuz süreci dolayısı ile büyük bir gecikme yaşandığını, konunun zaten hükümetin gündeminde olup, YÖK tarafından da tekrar takip edilerek sene sonuna mevcut borcun yapılandırılması ve bir daha aynı sıkıntıya düşmemek için yapılması gereken yapısal değişikliklerle ilgili  bir gelişme ümit ettiklerini bildirmişlerdir.

Bahsi geçen  çalışma kopyaları için Tıklayınız
 

ÖNEMLİ NOT:  Görüşme sonrasında YÖK yetkililerinin konuyu Başbakana ilettiği  ve  işin ne kadar vahim bir noktada olduğunu bizzat anlattıkları  bilgisi tarafımızla paylaşılmıştır.

 
 
SAĞLIK MARKET UYGULAMASI
 
 
 
SMO Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız  
SMO Sık Sorulan Sorular İçin Tıklayınız  
 
SMO çerçeve anlaşma taslağı ve ilanı için link;
 
https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/3405
 
 

 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------
 
 

Sağlık Market Uygulaması devreye alınmıştır.

 

 

Uygulama ile ilgili tüm detaylar  için https://www.dmo.gov.tr/sm ziyaret ediniz.
 
 
-------------------------------------------------------------------------
 

Tıbbi Cihaz Sektör Platformunun 18 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da düzenlediği ’Sağlık Market Çalıştayı’’,   Devlet Malzeme Ofisi Katalog Daire Başkanı Turhan Öz ve DMO  yetkilileri, Strateji Geliştirme Başkanı Dr.Abdulvahit Sözüer, Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanı Uzm.Ecz İrem Mühürcü  ve KHGM yetkililerinin katılımı ile  yapılmıştır. 

 

Çalıştay notları için Tıklayınız

 

Kurumun paylaştığı henüz taslak olan ‘’SMO İş Akışı Tablosu’’ İçin Tıklayınız.
 
 

 

 -------------------------------------------------------------------------
 
 
Massiad’ında içinde bulunduğu Sağlık Platformu (Massiad-Arted-Order-Sader-Tümdef) ‘SAĞLIK MARKET UYGULAMASI’ öncesi ÖNERİLERİNİ İÇEREN (tavsiye-sorun-öneri-çözüm) ORTAK İMZALI EKTEKİ YAZI YAZARAK SAĞLIK BAKANLIĞI’NA göndermiştir.
 
 
 
 
 
TÜMDEF GÜNDEM  RAPORU
 
 

Federasyonumuz Tümdef ve üye derneklerin yaptığı çalışmaları içeren rapor (14.12.2017) için  Tıklayınız

 
 
 
 
KURUM BAZLI SEKTÖR SORUNLARI RAPORLARIMIZ
 
  
 
  
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
 
 
KASIM 2017
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (01.11.2017 tarih ve GSE/4851 no.lu yazımız ile)  gereği için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına ve ayrıca bilgi için  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına  ve  federasyonumuz TÜMDEF'e gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
KASIM 2016
 

Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (07.11.2016 tarih ve GSE/4613 no.lu yazımız ile)  gereği için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına ve ayrıca bilgi için  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir.

 
Rapor İçin  Tıklayınız
 
HAZİRAN 2016
 

Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (16.06.2016 tarih ve GSE/4533 no.lu yazımız ile)  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir.

 
Rapor İçin  Tıklayınız
 
 
OCAK 2016
 

1- Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (21.01.2016 tarih ve GSE/4388 no.lu yazımız ile)  gereği için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına ve ayrıca bilgi için  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir.

 
Rapor İçin  Tıklayınız
 
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 

  
 
KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
AĞUSTOS 2019
 
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlü Kapsamında yaşanan sorunlar raporu için Tıklayınız
 
MAYIS 2018 
 
İhale süreleri ve İş eksiltme-arttırma  ilgili Tıbbi Cihaz Sektör Platformu (MASSİAD-TÜMDEF-ARTED-ORDER-SADER-SEİS) ortak imzalı kuruma gönderilmiştir.
 
Yazı İçin Tıklayınız
 
 
 
KASIM 2017
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (14.11.2017 tarih ve GSE/4861 no.lu yazımız ile)  gereği için Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne ve ayrıca bilgi için  T.C. Sağlık Bakanlığına ve  federasyonumuz TÜMDEF'e gönderilmiştir. 
 
Rapor İçin Tıklayınız 
 
 
 
HAZİRAN  2017
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sözleşmeler kapsamında yaşadığı sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (12.06.2017 /GBY 4775  no.lu yazımız ile)   Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına  gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
KASIM 2016
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (07.11.2016/GSE4617  no.lu yazımız ile)  gereği için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına  ve ayrıca bilgi için   T.C. Sağlık Bakanlığına  gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
ŞUBAT 2016
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (10.02.2016/GSE4407  no.lu yazımız ile)  gereği için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına  ve ayrıca bilgi için   T.C. Sağlık Bakanlığına  gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
 
 
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 
 
HAZİRAN 2017
 
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında sektör firmalarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerimiz dair yazı ve eki  raporumuz  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına (30.06.2017/GSE-4784) tarihinde gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
ŞUBAT 2016
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (10.02.2016 /GSE4405  no.lu yazımız ile)  gereği için TİTCK, Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığına ve ayrıca bilgi için  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığına  ve  T.C. Sağlık Bakanlığına  gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
  
 
 
 
MALİYE BAKANLIĞI
 
 
KASIM 2017
 
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (20.11.2017/GSE-4868 no.lu yazımız ile)  gereği için Maliye Bakanlığına  ve  federasyonumuz TÜMDEF'e gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
MART 2016
 
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (29.03.2016/GSE-4475 no.lu yazımız ile)  gereği için Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 
 
 
MALİYE BAKANLIĞI- MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
KASIM 2017
 
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (20.11.2017 / GSE-4867 no.lu yazımız ile)  gereği için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne  ve ayrıca bilgi için   T.C. Maliye Bakanlığına  ve  federasyonumuz TÜMDEF'e gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
MART 2016
 
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz (29.03.2016/GSE-4474 no.lu yazımız ile)  gereği için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne  ve ayrıca bilgi için   T.C. Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
Kurum Cevap Yazısı İçin Tıklayınız
 
 

 

 
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
 
 
KASIM 2017
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz 24.11.2017/GSE-4874 no.lu yazımız ile  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve  bilgi için federasyonumuz TÜMDEF'e gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
 
MART 2016
 
Derneğimiz tarafından, sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların sorunları ve  çözüm önerilerine ait hazırlanan yazımız ve eki raporumuz 29.03.2016/GSE-4476 no.lu yazımız ile   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
 
Rapor İçin Tıklayınız
 
 
 
 
Bilgi Bankası
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği
ÜTS (Ürün Takip Sistemi)
İstatistik Bilgiler
Sektör Raporları
Kurum Toplantı Raporları
Basında Massiad
Sektör Sorunları Raporları ve Çalışmalarımız
Start-Up Firmaları

Massiad © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. En İyi 1024 x 768 Çözünürlükte İE 7 İle Görüntülenir.