26
Mart
2023
duyurular
  16.03.2023 Tarihli Değişikliklerin İşlendiği Güncel SUT
  ÖNEMLİ / TOBB -Tedarikçim Deprem Bölgesinden- Projesi
  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı (16.03.2023)
  Tüyap Expomed Fuar Merkezinde Yapılacak Olan Deprem Konulu Toplantı (17.03.2023 Cuma, Saat 14:30-15:30)
  Ürün Takip Sistemi UTS-v10.0.0 Sürümü Yayınlandı
  KİK Mal Alımlarında ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6902)
  Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 12)
  Tıbbi Cihazları Ve İn Vitro Tanı Cihazlarını Piyasadan Çekme Ve Geri Çağırma Kılavuzu
  Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı
üyemiz olun!
Sizde Massiad ailesine katılarak birlikteliğimize güç katın!

Önemli:

Sosyal Faaliyetler

Sosyal Faaliyetler

Tarih

 

Sosyal Faaliyet İçeriği

Nisan 2011

Tüyap Fuarı

31 Mart – 3 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen olan 18.Ekspomed/Labtek Fuarları, TÜMDEF ve SEİS işbirliğiyle daha da güçlendi. Her yıl TÜYAP A.Ş. tarafından düzenlenen fuarlar için Massiad ve bağlı derneklerle TÜMDEF’in katılımı projeye büyük avantajlar sağladı. Tüyap, Tumdef ve Seis arasında 5 yıllığına düzenlenen protokol, karşılıklı destek, üyelere özel fiyatlar ve ortak yapılacak etkinlikleri kapsadı. Massiad üyelerinin 70’e yakının katıldığı fuarda; üyelerimiz hem stand açarak ürünlerini sergileme, hem de sağlık personeli, kamu kurum yetkilileri, alt bayiler, aynı konuda çalışan diğer firmalar ve bazen de yurt dışı ziyaretçileri ile yeni ilişkiler kurma veya mevcut ilişkilerini daha da güçlendirme fırsatı buldu.
 
Nisan 2011 3.Ulusal Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Kongresi
Sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirmek, geleceğe ilişkin hedefler koymak amacıyla, Federasyonumuz TÜMDEF ve SEİS tarafından 17–20 Şubat 2011 tarihlerinde, Antalya - WOW Topkapı Palace Otelde düzenlenen “3.Ulusal Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Kongresi” başarıyla tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kamu ihale Kurumu, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üniversite ve Sivil Toplum Örgütleri yöneticileri başta olmak üzere Sektörümüzün muhataplarıyla bir araya geldiğimiz, kongrede Tıbbi Cihaz sektörünün dünü, bugünü ve geleceğe ilişkin projeleri masaya yatırıldı.
Ocak 2011 Tümdef -Massiad Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı
12 Ocak 2011 tarihinde Barcelo Eresin Topkapı’da TÜMDEF ile Genişletilmiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Sabah 11.00’de başlayan toplantı 2 oturum şeklinde düzenlendi. Birinci oturumda Tumdef Yönetim Kurulu 5.Dönem 7.Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Massiad Delegeleri, Tümdef Yönetim Kurulunun ve Tümdef’e Bağlı Dernek Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen ikinci oturumda açılış konuşmasını yapan Tümdef Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kemal YAZ ’Federasyonun çalışmalarını sektörel tıkanmaları nasıl önleyeceklerini konusunda bilgi verdi. Ev sahibi olarak söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kazım ERYAŞAR ‘Marmara Bölgesinde yaşanan sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi. Önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Sn. Eryaşar, EKAP, Kamu Hastane Birlikleri ve Merkezi alımlarla ilgili olarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gereği üzerinde durdu.
 
Haziran 2010

Workshop'10

MASSİAD Yönetim Kurulunun kararı gereği son sektörel gelişmeler ve uygulamalarla ilgili tüm üyelere açık Çalıştaylar dernek merkezimizde 13 Mayıs-08 Haziran 2010 tarihleri arasında düzenlendi.25 Mart 2010 tarihinde SGK tarafından yayınlanan 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin, üye meslektaşlarımızı olumsuz yönde etkileyen maddeleri hakkında derneğimizde düzenlenen çalıştaya geri ödeme kapsamında bulunan ürünleri olan meslektaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası kayıt ve veri işlemleri hakkında yapılan çalıştayda üye meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar, şikayetler ve önerilerini içeren bir rapor hazırlandı. Kamu İhale Mevzuatı, elektronik ihaleler ve çerçeve ihale yönetmeliğinde yaşanan sorunlarla ilgili tespitler yapılarak bıu konularda İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleriyle işbirliği yapılarak geniş tabanlı bir seminerin Haziran 2010 içerisinde kamu kurumlarının uzmanlarınında katılımıyla düzenlenmesine karar verildi.Tıbbi Cihaz ve Malzeme üreticisi meslektaşlarımızın sorunlarını ilgili kurumlara iletmek saikiyle düzenlenen bir diğer çalıştaya katılım fazlaydı.Tıbbi Cihaz ve Malzeme ithalatçısı meslektaşlarımızın başta Dış Ticarette Standardizasyon uygulamaları olmak üzere bir çok gsorunun paylaşıldığı çalıştay sonrası oluşturulan rapor TÜMDEF Heyeti tarafından bizzat DTM Müsteşarına iletildi.Son derece verimli geçen çalıştaylardan çıkarılan sonuç raporları başta Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve TÜMDEF-Federasyonumuza gönderileceği açıklandı.Çalıştaylarda ayrıca , ülke insanımızın sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek maddeler ve SUT 2010 Tebliğinde değişikliğe gidilen bazı maddelerin uygulamasında yaşanmaya başlanan sorunların üye meslektaşlarımızı ticareten zarara uğratacağı hususları değerlendirildi.

Mart 2010

Tüyap Fuarı

Derneğimizin resmi olarak desteklediği EXPOMED/LABTEK Fuarları bu yılda herzamanki coşkusuyla sağlık paydaşlarını biraraya getirdi. Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep AKDAĞ’ın da teşrif ettiği fuara katılım yüksekti..Sağlık Bakanımızın ve Müsteşarımızın sektör hakkındaki beklentileri,tavsiyeleri ve pozitif yaklaşımları tüm paydaşlarca memnuniyetle karşılanmıştır.Toplam 450 firma ve yaklaşık 20000 kişinin ziyareti ile gerçekleşen fuarda yeni teknoloji Tıbbi Cihazlar tanıtıldı. Fuar sayesinde Tıbbi Cihaz Tedarikçisi meslektaşlarımız profesyonel sunumları ve fuara olan inançları ile yine ülkemizin sağlık alanına, insanımızın yaşam kalitesine önemli katkılar sunmuştur. Massiad’ın 53 üye şirketi son derece profesyonel hazırlanmış standlarında ziyaretçilerini ağırladılar. Ayrıca geçtiğimiz yıl Mayıs ayında TÜYAP Yönetimi ve tüm sivil toplum kuruluşlarının biraraya gelerek hazırladığı ortak protokolllerle TÜMDEF ve SEİS patronajında yüksek bir temsiliyet sağlandı. Fuarda yeralan Tümdef standı Massiad tarafından hazırlandı.
 
Şubat 2009 Tümdef – Massiad Gümrük Semineri
Tümdef ve Massiad tarafından ortak düzenlenen seminerde , 19.07.2008 tarihindeki 13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınının ekinde yayınlanan GTİP listesine dayalı Tıbbi Cihaz KDV oranları listesinin ardından uygulamada yaşanan sorunlara değinilirken, hazırlanan listelerin sektörün görüşü alınmadan yapıldığına dair sitemler dile getirilmiştir.Toplantıya Sağlık Bakanlığı THGM, Maliye Bakanlığı GİB ve Gümrük Müsteşarlığının çok değerli 5 bürokratı katılmıştır.Toplantı sonucunda yapılan anketler neticesinde yapılan öneriler Sağlık bakanlığı ve Maliye Bakanlığına yazılı olarak iletilmiştir.
 
Mart 2009 Tüyap Fuarı
Dört gün süreyle 6 salonda kapılarını açan fuar, toplam 450 katılımcı firma, 1200 marka temsili ve 20.000 civarında ziyaretçisi ile yoğun ilgi gördü. Sektörümüzün kendisini en iyi ifade ettiği nadir platformlardan olan Expomed/Labtek Fuarında derneğimiz her yıl olduğu gibi fuaye alanında gerekli tanıtım ve ağırlama faaliyetlerinde bulundu. Fuarın ikinci günü akşamında Massiad ve Tüyap ortaklığında, gerek kamu temsilcileri gerek STK temsilcileri ve gerekse özel davetliler onuruna bir akşam yemeği düzenlendi.
 
Ekim 2009 Dezenfektan Çalıştayı
T.C.Sağlık Bakanlığı İEGM tarafından düzenlenen Dezenfektan Çalıştayı sonrasında dernek merkezimizde Dezenfektan Komitesi toplanarak değerlendirmelerde bulundu. T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün çağrısı üzerine 16 Ekim 2009 Cuma günü İstanbul Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ‘Dezenfektan İthalatçıları ve Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri ’ konulu çalıştay sonrasında 20 Ekim 2009 tarihinde dernek merkezimizde geniş bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
 
Kasım 2009 Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı
Derneğimizin heryıl düzenlediği toplantıya 26 delegemiz ve yönetim kurulumuzun katılımıyla 05 Kasım 2009 tarihinde Wow Otel’de gerçekleştirildi. Toplantı da ‘Tıbbi Cihaz ve Malzemeler Sektöründe Sivil Toplum Kurumlarının Yapılanması ve Geleceği ve Genel Sektör durumu konularında görüş alışverişi yapılmıştır.
 

Eylül 2008

 

Massiad 5.Geleneksel İftar Yemeği

WOW Hotel Yeşilköyde düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde çok sayıda Massiad üyesi ve protokol davetlisi katılmıştır.Sektörün bugünü ve geleceği hakkında önemli mesajların verildiği organizasyonda onur konuğu T.C.İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Salih Çelikkale olurken, Massiad Çözüm Ortaklarına başarı plaketleri verildi.
 

Mayıs 2008

 

Massiad 3.Geleneksel Bahar Futbol Turnuvası

8 Massiad üye şirketinin katılımıyla gerçekleşen turnuvanın bu yıl şampiyonu Mikromed firması olmuştur.
 

Haziran 2007

 

Massiad 15.Yıl Gala Yemeği 
Derneğimizin kuruluşunun 15.yılı gala yemeği, seçkin davetliler ve kıymetli üyelerimizin katılımıyla Tarihi Liman Lokantasında yapıldı.Gecede Selim Sesler Grubu sahne aldı.Gecede TEMA Vakfı ile yapılan ortak çalışma ile üyelerimiz adına 60000 meşe fidanı dikildi.
 

Mayıs 2007

 

Massiad 2.Geleneksel Bahar Futbol Turnuvası  

10 şirketin katılımıyla gerçekleşen turnuvanın şampiyonu Medikal-Teknik firması olmuştur. 
 

Ekim 2006

 

Massiad 4.Geleneksel İftar Yemeği  

İstanbul Grand Cevahir Otelde düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda davetli ve üye meslektaşımız katılmışlardır. 
 

Haziran 2006

 

Massiad 2.Dostluk ve Dayanışma Gecesi  

İstanbul Pera Palas Otelinde düzenlenen gecede çok sayıda seçkin davetli ve üyelerimiz bulunurken,gecede Türkiye Sakatlar Derneğine yardım kampanyası düzenlenmiştir.Gecenin maddi sponsorluğu IMG-Medikal Teknik Dergisi tarafından yapılmıştır. 
 

Mayıs 2006

 

Massiad 1.Geleneksel Bahar Futbol Turnuvası  

12 şirketin katılımıyla gerçekleşen turnuvanın şampiyonu Mikromed firması olmuştur. 
 

Ekim 2005

 

Massiad 3.Geleneksel İftar Yemeği 
İstanbul Polat Renaissance Otelde düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda davetli ve üye meslektaşımız katılmışlardır. 
 

Mayıs 2005

 

Massiad 1.Dostluk ve Dayanışma Gecesi  

İstanbul Pera Palas Otelinde düzenlenen gecede çok sayıda seçkin davetli ve üyelerimiz bulunurken,gecenin maddi sponsorluğu IMG Medikal Teknik Dergisi yapmıştır. 

Sosyal Faaliyetler

Massiad © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. En İyi 1024 x 768 Çözünürlükte İE 7 İle Görüntülenir.