26
Mart
2023
duyurular
  16.03.2023 Tarihli Değişikliklerin İşlendiği Güncel SUT
  ÖNEMLİ / TOBB -Tedarikçim Deprem Bölgesinden- Projesi
  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı (16.03.2023)
  Tüyap Expomed Fuar Merkezinde Yapılacak Olan Deprem Konulu Toplantı (17.03.2023 Cuma, Saat 14:30-15:30)
  Ürün Takip Sistemi UTS-v10.0.0 Sürümü Yayınlandı
  KİK Mal Alımlarında ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6902)
  Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/9)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 12)
  Tıbbi Cihazları Ve İn Vitro Tanı Cihazlarını Piyasadan Çekme Ve Geri Çağırma Kılavuzu
  Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı
üyemiz olun!
Sizde Massiad ailesine katılarak birlikteliğimize güç katın!

Önemli:

Ziyaretler

Yönetim Kurulumuzun son dönemde ziyarette bulunduğu kurumlar ve yapılan değerlendirmeler
 
 

Aralık 2013

Massiad Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Finsans Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Fetin Rüştü Yıldız Beyi Ziyaret Etti.

Tümdef ve Massiad Yönetiminin 18.12.2013 tarihinde yaptığı TKHK Başkanı Sn. Prof.Dr. Ali İhsan Dokucu  ziyaretinde alınan karar doğrultusunda kurum-sektör işbirliği kapsamında yapılması düşünülen periyodik toplantı programının belirlenmesi için  25.12.2013 tarihinde TKHK Finans Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sn. Doç.Dr. Fetin Rüştü Yıldız'ı ziyaret etmiştir. Toplantıda de üyelerimizin bildirimleri doğrultusunda hazırlanan sorunlar raporumuz Sn. Yıldız'a sunulmuştur. Görüşme sonucunda ilk toplantının 16.01.2014 tarihinde yapılması karara bağlanmıştır.

Aralık 2013

Massiad Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Başkanı Sayın Prof.Dr. Ali İhsan Dokucu Beyi Ziyaret Etti.

Tümdef ve Massiad Yönetimi 18.12.2013 tarihinde TKHK Başkanı Sn. Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu beyi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilemiştir.

Ziyarette sektörümüzün yaşadığı sorunlar dile getirilmiş ve bu  sorunların en kısa zamanda çözme ulaştırılmasında kurum-sektör işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. Toplantıda üyelerimizin bildirimleri doğrultusunda hazırlanan sorunlar raporumuz Sn. Dokucu'ya sunulmuş ve üzerinde tartışılmıştır. Bu kapsamda sorunların en kısa zamanda çözüme ulaşması için kurum ile sektör temsilcilerinin katılımıyla periyodik toplantılar yapılması  kararı çıkmış olup konunun ivedilik ile gündeme alınmasına karar verilmiştir.

Mart 2013

MASSİAD İstanbul Defterdarı Sayın Bekir Bayrakdar'ı Ziyaret Etti

18 Mart 2013 tarihinde Massiad Yönetim Kurulu İstanbul Defterdarı Sayın Bekir Bayrakdar beyi ziyaret etmiştir.

Saymalıklar tarafından kurum alacaklısı şirketlere ödemeler yapılırken bu ödemeler hangi kurum, hangi iş, hangi fatura ile ilgili olduğu belirtilmeden, firma alacağı, fatura ödeme vb. açıklamalar ile kişi veya şirket hesaplarına yapıldığını, yapılan ödeme bilgilerinin eksik olduğunu, benzer unvana sahip şirketler ile ilgili ödemelerde dönem dönem şirketler karıştırılarak yanlış şirketlere ödemeler yapıldığını,  bu yanlışlık nedeniyle şirketlerin alacaklarını zamanında tahsil edemediği konusunu dile getirmiş olup konu ile ilgili yazımız kuruma ve Sayın Bayrakdar'a iletilmiştir.

Şubat 2013

MASSİAD İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Sayın Doç.Dr. Mustafa Taşdemir'i Ziyaret Etti

25.02.2013 tarihinde İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Sayın Doç. Dr. Mustafa Taşdemir'i ziyaret edildi. Sektör kurum işbirliğinin öneminin vurgulandığı bu ziyarette  sektörle ilgili her konuda ortak çalışma içinde olunmasının önemi bir kez daha taraflarca dile getirilmiştir.

Ocak 2013 

 

Massiad İstanbul Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterlerini Ziyaret Etti

Uzm. Dr. Güven Bektemür

Koordinatör Genel Sekreteri ve İstanbul Beyoğlu Bölge Sekreteri - 15.01.2013 Salı 

 

Uzm. Dr. Tuncay Palteki 

İstanbul Anadolu Güney Genel Sekreteri -18.01.2013 Cuma 

 

Doç. Dr. İhsan Bakır       

İstanbul Bakırköy Genel Sekreteri -21.01.2013 Pazartesi

Haziran 2012

İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Yunus Söylet Makamında Ziyaret edildi

Yönetim Kurulumuz 01.06.2012 Cuma Günü İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Yunus Söylet'i makamında ziyaret etti. Yönetim Kurulumuzun tüm üyelerinin katıldığı toplantıda Başkanımız Kazım Eryaşar, MASSİAD Yönetimini Sn. Rektörümüze takdim ederek derneğimiz ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

 

Sağlıkta yaşanan son gelişmeler, SGK, BUT,  geri ödeme fiyatları, Üniversite Hastanelerinde yaşanan sıkıntı ve gelişmeler konularının görüşüldüğü toplantıda, MASSİAD'ın İstanbul Üniversitesine bağlı hastane ve sağlık kurumlarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili hazırladığı raporu Sn. Rektörümüze sunan Yönetim Kurulumuz, yapılacak çalışmalarda Derneğimizin olumlu katkılarda bulunacağını bildirdi.

Ocak 2012

 

 

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Çalıştayı

Çalıştaya katılan Başkanımız Kazım ERYAŞAR, sağlık sektöründe inovasyon ve Ar-Ge için önemli bütçeler ayrılmadığını, üretilenlerin büyük kısmının teknoloji gerektirmeyen ve katma değeri düşük ürünler olduğunu dile getirdi. Sektörde Ar-Ge’si yapılan ürünlerin küçük bir kısmının ticarileştirilebileceğini vurgulayan Başkanımız Kazım ERYAŞAR bu konuda üniversite-sanayi işbirliğinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Ocak 2012

 

 

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Çalıştayı

Çalıştaya katılan Başkanımız Kazım ERYAŞAR, sağlık sektöründe inovasyon ve Ar-Ge için önemli bütçeler ayrılmadığını, üretilenlerin büyük kısmının teknoloji gerektirmeyen ve katma değeri düşük ürünler olduğunu dile getirdi. Sektörde Ar-Ge’si yapılan ürünlerin küçük bir kısmının ticarileştirilebileceğini vurgulayan Başkanımız Kazım ERYAŞAR bu konuda üniversite-sanayi işbirliğinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Ocak 2012

İKMİB Sağlık Sektörü Alt Komisyon Toplantısı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından, kimya sektörü alt komisyonları oluşturulduğu, Sağlık sektörü komisyonunda, sektörün mevcut sorunları, bu sorunlara çözüm önerileri ve sektörün gelecek projeksiyonları ele alınacağı bildirilmiştir.

Aralık 2011

TOBB Medikal Sektör Meclis Toplantıları

3 ayda bir Ankara’da düzenlenen T.O.B.B. Medikal Sektör Meclisi toplantısına Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Kazım Eryaşar düzenli olarak katıldı. Gündem dâhilinde belirtilen konuların görüşüldüğü toplantılarda, Başkanımız Kazım Eryaşar, Üniversitelerdeki tahsilât zorlukları, Global Bütçe Uygulaması, EKAP ve Çerçeve Sözleşmeye bağlı Münferit alımlarla ilgili karşılaşılan sorunları, üyelerimizden gelen şikâyetler ve bölgemizdeki sıkıntı ve endişeleri dile getirdi ve çözümleri ile ilgili önerilerini aktardı. 

Aralık 2011

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı Sektör Toplantıları

Belli aralıklarla Ankarada Sağlık Bakanlığında düzenlenen sektör toplantılarına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. F.A. Tolga Sözen düzenli olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kazım Eryaşar kısmen katılmışlardır. Bu toplantılarda özellikle GMDN, Tanıtım Yönetmeliği, Miadı yaklaşan ürünlerin değiştirilmesi, Yerli Malı teşviki, Off set anlaşmaları, Tıbbi Cihaz satış yerlerinin ruhsatlandırılması, Kit karşılığı bırakılan cihazların durumu, TİTUBB ile ilgili sorunlar görüşülmüştür.

Ekim 2011

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO’11

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO’11, Biyomedikal ve Klinik Muhendisliği Derneği tarafından 13-16 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmiştir. Tıbbi Cihaz Tedarikçilerinin Satın Alma Sürecinde Kurumlardan Beklentileri Paneline Başkanımız Kazım ERYAŞAR’da panelist olarak katılmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi Dilaver Altun derneğimizi temsilen kongreye katılmıştır. 

Eylül 2011

Geleceğe Bakış: Medikal Teknik ve Teknik Tekstil Toplantısı

Alman-Türk Ticaret Ve Sanayi Odası Toplantısı tarafından 15 Eylül 2011’de "Geleceğe Bakış: Medikal Teknik ve Teknik Tekstil" konu başlıklı bir tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. Derneğimizi temsilen Başkanımız Kazım ERYAŞAR ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz katılmıştır. Medikal sektörün gereksinimleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi verilmiştir. 

Eylül 2011

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Kazım Eryaşar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn.F. A. Tolga Sözen, Genel Saymanımız Sn. Ş. Engin Taşpınar ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Dilaver Altun’dan oluşan Massiad Heyeti 29.09.2011 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı (Tıbbi Cihaz Ve Biyomedikal Şubesinden Sorumlu) Sn Uz.Dr. Mehmet Erbakan ve Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şube Müdürü Sn. Dr. Ramazan Özyurt'u Levent'teki birimlerinde ziyaret etti. Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda Piyasa Gözetim Denetimi faaliyetleri, Tıbbi Cihaz test ve Kalibrasyonları ve SİMMERK (Medikal Simülasyon Merkezi) hakkında geniş bilgi veren Sn. Uz. Dr. Erbakan ve Sn. Dr. Özyurt daha sonra sektörle kurum arasında nasıl bir iş birliği yapılabileceğini ve Derneğimizin bu konudaki faaliyetlerini heyetimizle paylaştı. PGD denetimleri, tıbbi cihaz test ve kalibrasyonu ile ilgili sektörün bilgilendirilmesi konularında seminer yapılması denetçilerin bilgilendirilmesi için de "steril ürünler" gibi çeşitli başlıklarda çalıştaylar yapılmasına görüş birliğine varıldı.  

Temmuz 2011

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
Dernek Başkanımız Sn. Kazım ERYAŞAR başkanlığındaki Massiad heyeti, zamanında tahsil edilemeyen alacaklarla ilgili, kik satınalma,ihale süreçleri ilgili olarak Rektör Yrd.Sn.Prof.Dr.Alper Cihan ile gerekli görüşmelerde bunulmuştur.  

Temmuz 2011

İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Dernek Başkanımız Sn. Kazım ERYAŞAR başkanlığındaki Massiad heyeti, zamanında tahsil edilemeyen alacaklarla ilgili olarak İşletme Müdürü Prof.Dr.Recep Güloğlu ile gerekli görüşmelerde bunulmuştur.  

Nisan 2011

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Yönetim Kurulumuz, 06.04 2011 Çarşamba günü İl Sağlık Müdürü Sn. Ali İhsan Dokucu’ya nezaket ve tanışma ziyaretinde bulundu. Olumlu ve samimi bir ortamda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Sn. Dokucu Sağlık Müdürlüğünün faaliyetleri, İstanbul genelinde planlanan Sağlık Hizmetleri ve yeni kurulacak olan hastanelerle ilgili bilgi verdi. Ayrıca Aile Hekimliği uygulaması hakkında yapılan çalışmalar ve gelinen başarılı noktayı da vurguladı. Yönetim Kurulu Başkanımız Eryaşar, Massiad’in kuruluşundan günümüze kadar tarihçesi, misyonu, vizyonu ve bulunduğu faaliyetlerle ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çatı örgütümüz TÜMDEF ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra Yönetim Kurulu Üyelerimiz kendilerini takdim ettiler. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve ona bağlı Kurumlar ile sektörümüzü yakından ilgilendiren bazı konularda nasıl işbirliği içinde bulunulacağının ve Sektör temsilcileri olarak İTO ve İSO kuruluşların, platformunda nasıl bir araya gelinip sorunların tartışılıp çözüme kavuşturulması konusunda görüş birliğine varıldı.  

Ocak 2011

İTO İstanbul Ticaret Odası

Massiad Yönetim Kurulu Sn.Yalçıntaş’ı yerinde ziyaret etti.İstanbul Ticaret Odası Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, “Tıbbi cihaz ve malzeme sektöründe kamunun toplu alımları, küçük firmaları zora sokuyor. Hastaneler, kamu ihalelerinde sadece fiyata bakmamalı. Tüm belgeleri tam olsa dahi en ucuz fiyat verilen ürün, her zaman için en uygun ürün demek değildir” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, tıbbi cihaz ve malzeme sektöründe kamunun yaptığı toplu ve merkezi alımların sektördeki küçük ölçekli firmaların ihalelere katılmasını zorlaştırdığını söyledi. Dr. Yalçıntaş, “Kamunun yerel olarak bazı alımlarını toplu yapması elbette ekonomik açıdan kaçınılmazdır. Ancak bunu daha bölgesel veya ulusal bazda yapmak, yerel bazda hizmet veren firmalara karşı haksız rekabete yol açacaktır. Hatta onları kapanma noktasına itecektir” diye konuştu. 

Aralık 2009

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Dernek Başkanımız Sn. Uğur Mumay başkanlığındaki Massiad heyeti, zamanında tahsil edilemeyen alacaklarla ilgili olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı gerekli görüşmelerde bulunulmuştur.  

Kasım 2009

İTO İstanbul Ticaret Odası
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sn. Dr. Murat Yalçıntaş makamında ziyaret edilerek, ‘Tıbbi Cihaz ve Malzeme Tedarikçilerinin Güncel Sektörel Sorunları ile ilgili değerlendirme raporu hazırlanarak İTO Başkanı Sn.Yalçıntaş’a sunuldu. Sektörel sorunlara çözüm önerileri hakkın fikir alışverişinde bulunulmuştur.  

Eylül 2008

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Dernek Başkanımız Sn. Uğur MUMAY, 15 Eylül 2008 günü İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Mehmet Emin AKSOY 'u ziyaret etti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve BiyoMedikal Dairesinden sorumlu olan AKSOY ile Sağlık Müdürlüğünün son dönemdeki çalışmaları değerlendirildi. Dernek Başkanımız MUMAY ise, derneğimizin amaçları, faaliyetleri ve üye profili hakkında bilgiler verirken, özellkle kanun, yönetmelik ve genelgelerin kuruma bağlı idarelerde doğru uygulanmasını, son dönemde yayınlanan 2008/36 ve 2008/54 sayılı Sağlık Bakanlığı genelgelerinin uygulamasında hassasiyet gösterilerek meslektaşlarımızın haklarının korunması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.  

Mayıs 2008

T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Dernek Başkanımız Sn.Uğur MUMAY başkanlığındaki Massiad heyeti,UBB Kayıt Sistemi hakkındaki sorunlar,2008/36 sayılı genelge ve Piyasa Denetim Gözetimi konularında görüş alışverişinde bulunmuştur.  

Mayıs 2008

Kamu İhale Kurumu Eğitim Daire Başkanlığı
Dernek Başkanımız Sn.Uğur MUMAY başkanlığındaki Massiad heyeti,son birkaç ayda KİK ile birlikte düzenlenen ve üyelerimizden takdir toplayan Çerçeve Sözleşmeler ve e-ihale panelleri için kuruma teşekkürlerini sunarak,ortak çalışmaların devamı temennisinde bulunmuştur.  

Mayıs 2008

DTM İhracatı Geliştirme Merkezi
Dernek Başkanımız Sn.Uğur MUMAY başkanlığındaki Massiad heyeti,İGEME nin her yıl hazırladığı ve tüm dünyadaki Ticari Ateşelerimiz kanalıyla fuar-kongre gibi platformlarda dağıtılan ‘Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Ülke Tanıtımını’ içeren katalogda bulunmayan Massiad üyesi 7 güzide üreticimizin kataloğda kaydının yeralması sağlanmıştır.  

Mayıs 2008

SEİS Sağlık Endüstrisi İşveren Sendikası
Dernek Başkanımız Sn.Uğur MUMAY başkanlığındaki Massiad heyeti,SEİS Yönetim Kurulunu sendikanın Ankara merkez ofisinde ziyaret ederek,sektör adına her türlü olumlu çalışmada SEİS ve Massiadın ortak platformda buluşabileceği mesajlarını vermiştir.  

Haziran 2007

İTO İstanbul Ticaret Odası
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sn.Dr.Murat Yalçıntaş makamında ziyaret edilerek, sektörel envantere katkısı,fuarlar ve kongrelerde odamızın yapacağı destekler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.Toplantıda ayrıca BUT ve Kamu İhale Kanununuyla ilgili yaşanan sıkıntılar dile getirilmiştir.  

Haziran 2006

KOSGEB İstanbul Bölge Müdürlüğü
Birlik Başkanı Sn.Ali Sani ile özellikle KOBİ lere yapılacak yardımların daha etkin duyurulması,Tıbbi Malzeme ve Cihaz üretimi için gerekli olacak arsanın tahsis edilerek Sağlık Kenti kurulması için yapabilecekleri destekler değerlendirilmiştir.Toplantıya Yönetim Kurulumuzu temsilen Çetin AKYURT ve Tolga BİLGİÇ katılmışlardır. 

Mayıs 2006

TSE Türk Standartları Enstitüsü
Kampus Başkanı Sn.Fedai Çetin ile TS12426 Tıbbi Cihazlar İçin Teknik Servisler standardının revizyonu için görüş alışverişinde bulunulmuştur.TSE ve Massiad arasında çeşitli eğitim faaliyetlerinden faydalanılması, ortak toplantıların kampus salonunda yapılabileceği prensipleri değerlendirilmiştir.Toplantıya derneğimizi temsilen YK Başkanı Kemal YAZ ve Genel Sekreter Uğur MUMAY katılmıştır. 

Mayıs 2006

İsanbul Tabipler Odası
Dernek Başkanımız Sn.Kemal YAZ ve Genel Sekreter Uğur MUMAY başkanlığındaki Massiad heyeti, Sağlıkta Dönüşüm konusunu değerlendirmek üzere Prof.Dr.Gençay GÜRSOY başkanlığındaki Tabipler Odası yönetim kuruluna katılmışlardır.

Ziyaretler

Massiad © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. En İyi 1024 x 768 Çözünürlükte İE 7 İle Görüntülenir.