DERNEĞE ÜYE OLMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

 

1) 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli ve iyi ünlü olmak,


2) Tıbbi cihazlar, labaratuvar kitleri, ortopedi ve cerrahi malzemeleri, aksesuarları , ısmarlama üretilen cihazlar, insan kanı türevleri, klinik araştırma cihazları, İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları, tıbbi kimyasalların ithalat, ihracat, imalat, mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende satıcılığı ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişi olmak,


3) Yabancılar için Türkiye'de oturma hakkına sahip bulunmak,


4) Ticari faaliyet merkezi veya şubesi olarak Türkiye sınırları içinde yer almak,


5) Derneğin en az bir üyesi tarafından önerilmiş bulunmak,

Not: Derneklere üye olması yasaklananlar, Dernek ödentilerini ödeme dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.

 

 

DERNEĞE ÜYE OLMAK İÇİN HANGİ BELGELERİ TAMAMLAMAM GEREKİR?

 

MASSİAD’a üye olmak için gerekli olan belgeler ve formlar aşağıda belirtilmiş olup dernek merkezimizden temin edilebilir. Ayrıca meslekte faal bir Massiad üyesinin referansı tüzük gereği zorunludur.

  • İkametgâh Belgesi
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • Ticaret Sicil Gazetesi veya Ana Sözleşme
  • İmza Sirküleri
  • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (yeni tarihli)
  • Vergi Dairesi Faaliyet Belgesi  (yeni tarihli)
  • Savcılıktan sabıka kaydı
  • Vesikalık Resim 4 adet

 

DERNEĞE ÜYE OLURSAM BANA NE GİBİ FAYDALARI OLUR?

Her yıl Mart ayında düzenlenen TÜYAP Ekspomed-Labtek Fuarı’na katılmak isteyen üyelerimize fuar şirketiyle aramızdaki özel anlaşmadan dolayı %15’e varan özel indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Derneğimizin üyeleri için özel olarak düzenlemiş olduğu mesleki ve kurumsal ve bireysel eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kanun,mevzuat ve yönetmeliklerinden haberdar olabilirsiniz.

Hergün güncellenen web portalımız sayesinde sektör ile ilgili yenilikler, haberler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Massiad üyeleri için her yıl düzenlenen sosyal faaliyetlere katılabilir ve sektördeki diğer firmalar ile tanışıp fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

Derneğimizin Çözüm Ortaklarının hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilirsiniz.

Derneğimizin anlaşmalı olduğu otellerde indirimli fiyatlardan faydalanabilirsiniz.

Mesleki sorunlarınız ile ilgili Dernek Hukuk Danışmanımızdan,Mali Danışmanımızdan ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

Derneğimize üye olarak meslek olma bilincinizi yükseltmiş olursunuz.

 

DERNEĞİMİZİN AMAÇLARI NELERDİR ..?
 

Derneğimizin amacı  tıbbi cihazların, labaratuvar kitlerinin, ortopedi ve cerrahi malzemelerinin, aksesuarlarının, ısmarlama üretilen cihazların, insan kanı türevlerinin , klinik araştırma cihazlarının, İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazlarının, tıbbi kimyasalların ithalat, ihracat, imalat, mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende satıcılığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve firmaların bu alandaki çalışmalarını koordine etmek, teşvik etmek, bilinçlendirmek, disipline etmek, standartların oluşmasına yardımcı olmak, ilgili kamu kurumve kuruluşlarıyla gerekli görülen ortak çalışmaları yapmak, sektördeki firma ve şahısların ticari sır kapsamı dışında kalan konulardaki tanıtıcı bilgilerini, adres ve iletişim bilgilerini derlemek, güncellemek, kapasite, faaliyet konuları vb. bilgi ve kayıt düzenini oluşturmak ile Kanunların öngördüğü çerçeve içinde hak ve menfaatlerini korumaktır.